Aquesta pàgina usa galetes (cookies) per a facilitar la navegació.
Saber-ne més...

Documentació d'interès

En aquest apartat publicaré periòdiament informació diversa relacionada amb qüestions d'actualitat en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social, així com referències a sentències que donen solució a qüestions controvertides, resums de notícies de premsa, etc.

 

12-08-2015

SENTÈNCIA DEL TSJ DE MADRID SOBRE DISCRIMINACIÓ LABORAL PER MOTIUS DE GÈNERE. EXIGÈNCIA DE DETERMINADES CONDICIONS EN EL TREBALL


El tema de la vestimenta en el treball ha originat un nou pronunciament judicial. El cas jutjat és el d'una treballadora que prestava serveis com a guia en Patrimoni Nacional que es va negar a vestir l'uniforme i portar sabates de taló tal com li exigia l'empresa. Com a conseqüència, l'empresa la va imposar una sanció de suspensió d'ocupació i sou durant 6 mesos com a mesura sancionadora.

La treballadora interessa la nul·litat de la sanció per la falta de tracte igualitària entre homes i dones argumentant que l'empresa no ha respectat la dignitat laboral com a dones, no havent de suportar unes faldilles curtes, bruses que transparenten la roba interior i calçat amb taló alt quan el seu treball requereix plena bipedestació, quan els treballadors masculins disposen de calçat pla, les seves camises no són transparents i utilitzen pantalons, per la qual cosa interessava la nul·litat per la falta de tracte igualitària entre homes i dones. La normativa al·ludida és l'article 14 de la Constitució, els articles 3, 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 3/2007 i l'article 17.1 de l'Estatut dels Treballadors, així com la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem.

En el seu raonament, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid argumenta que obligar a les dones a portar talons en el treball mentre que els homes que realitzen les mateixes funcions poden usar sabata plana és una distinció vinculada al sexe i, per tant, una actitud empresarial que no resulta objectivament justificada i per això discriminatòria. Així mateix, estableix que l'ús de sabates de taló és innecessari i no solament no aporta cap benefici ni avantatge, sinó que, per contra, pot perjudicar la salut de les treballadores, atès que si els resulten incòmodes, això pot traduir-se en cansament, quan porten diverses hores dempeus, i en lesions, podent arribar a repercutir en el seu rendiment i en l'atenció al públic.

Com a matisació, el TSJ estableix que, encara que consideri que concorren motius de discriminació per raó de gènere que no admeten motivació, no significa que no es consideri totalment digne l'ús de sabates de taló per part d'aquelles treballadores que puguin trobar-s'hi còmodes atès que el que resulta essencial és que l'empresa doni l'opció d'usar sabates d'iguals característiques que els de els uniformes dels homes i no imposi a les treballadores per raó de gènere uniformes que puguin resultar inadequats.

A partir de les constatacions anteriors, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha decidit anul·lar la sanció de sis mesos de suspensió d'ocupació i sou que l'empresa va imposar a la treballadora per negar-se a utilitzar la vestimenta corresponent.


Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 17 de març de 2015