Aquesta pàgina usa galetes (cookies) per a facilitar la navegació.
Saber-ne més...

Serveis jurídics

Els principals serveis jurídics que ofereixo en l'àmbit del Dret Laboral i de la Seguretat Social són els següents: 

imatge serveis jurídics

 - Acomiadaments individuals i acomiadaments col·lectius (ERO)

 - Denúncia de contractes temporals irregulars.

- Reclamacions de salaris, liquidació. Prestacions del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

- TRADE: reconeixement de la condició de Treballador Econòmicamente Dependent.

- Accidents de Treball.

- Reclamacions per mobbing, assetjament moral a la feina.

- Modificacions substancials de condicions de treball.

- Procediments en l'àmbit de Seguretat Social: prestacions per jubilació, incapacitats.

- Conciliacions de la vida familiar i laboral: excedèncias, reduccions de jornada, etc.

- Conflictes col·ectius. 

- Actuacions davant de sancions laborals.

- Consultes puntuals.